Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 4 – „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста […]

Прочети повече

Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”  по Обособена позиция № 2 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. […]

Прочети повече

Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”  по Обособена позиция № 8 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване […]

Прочети повече

Предмет на договора: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео […]

Прочети повече

Предмет на договора: “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 3 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. […]

Прочети повече

Уведомяваме Ви за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по  Обособена позиция № 5 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП:  01272-2018-0004 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Технически спецификации…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Образци от документацията за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 […]

Прочети повече

Уникален номер в регистър на АОП: 01272-2018-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г. Образец 1 …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г. Образец 2 ЕЕДОП – espd …/изтегли/ […]

Прочети повече

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2018-0001 Решение за откриване на процедура – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г. Обявление за поръчка – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г. Документация за участие – публикувано на 16.04.2018 г. Техническа спецификация – публикувано на 16.04.2018 г. Образци от документацията за участие – публикувано […]

Прочети повече

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Слатина”, във връзка с “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2016-0001 Решение за откриване на процедура – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г. […]

Прочети повече