Информация и публичност

 

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект  „Администрацията и гражданите-една цел” – регистрационен №3/2014 г.

Прочети повече

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на обучение „Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда” по проект Администрацията и гражданите – една цел” - регистрационен №4/2014 г.

Прочети повече

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "СЛАТИНА" РЕГ №1/2015 г

Прочети повече