Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и обзавеждане на обект: „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ, кв. 60, м. Хр. Смирненски – Слатина”, район „Слатина”, гр. София” Изпълнение на договор …/изтегли/ публикувано на 10.02.2016 г. Посетена: 594

Прочети повече

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на район „Слатина”

Прочети повече

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Слатина”

Прочети повече

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите по проект „Администрацията и гражданите – една цел” – регистрационен №1/2014 г.

Прочети повече

Организиране и провеждане на семинари
Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари за служителите от администрацията на СО – район „Слатина” – регистрационен №2/2014 г.

Прочети повече

Информация и публичност

 

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект  „Администрацията и гражданите-една цел” – регистрационен №3/2014 г.

Прочети повече

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на обучение „Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда” по проект Администрацията и гражданите – една цел” - регистрационен №4/2014 г.

Прочети повече

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "СЛАТИНА" РЕГ №1/2015 г

Прочети повече